Yn 2020, derbyniodd Efa Ysgoloriaeth Awdur Newydd Llenyddiaeth Cymru, er mwyn datblygu ei gwaith ar hanes menywod yng Nghymru. 

Yn 2017, sefydlodd Efa y wefan ‘Prosiect Drudwen’, sy’n dogfennu hanes menywod anghofiedig Cymru. Mae’r wefan bellach yn cynnwys bywgraffiadau dros 80 o fenywod Cymru.

Mae Efa yn gweithio ar ddau lyfr ar hyn o bryd.