Mae Efa yn defnyddio ei gwaith celf, a’u gwaith ar y cyfryngau cymdeithasol, i godi ymwybyddiaeth am gyfiawnder hinsawdd, newid hinsawdd a chynaliadwyedd. 

Yn 2019, enillodd Efa Ysgoloriaeth Geraint George Eisteddfod yr Urdd am ‘Y Wenynen Fêl’ – fideo oedd yn trafod colled bioamrywiaeth a’i effaith negyddol ar y blaned. Gallwch wylio’r darn yma.