Yn 2017, sefydlodd Efa y wefan ‘Prosiect Drudwen’, sy’n dogfennu hanes menywod anghofiedig Cymru. Mae’r wefan bellach yn cynnwys bywgraffiadau dros 80 o fenywod Cymru, gan gynnwys Clare Deniz, Mary Jane Innes a Nina Hamnett. Gallwch ddarganfod rhagor am Brosiect Drudwen yma