Tafwyl 2021

Darlun ar gyfer Tafwyl  2021. Illustration for Tafwyl 2021.

Heddwch o heddiw a dyf

Darn a arddangoswyd yn Y Lle Celf yn ystod yr Eisteddfod AmGen yn 2020. Teitl y darn yw ‘Heddwch o Heddiw a Dyf’ (2020). Ysbrydolwyd […]

Morfudd fel yr haul

Darn a ddechreuodd y prosiect ‘Cadwyn Creu’ yr Eisteddfod AmGen yn 2020. Y testun a gafwyd oedd ‘Haul’, a penderfynodd Efa bortreadu Morfudd, o gerddi […]

Tafwyl 2020

Darlun ar gyfer Tafwyl 2020. Illustration for Tafwyl 2020.

Menywod Mentrus Cymru (Cadw)

Darlun fel rhan o lyfr ‘Menywod Mentrus Cymru’ – Cadw (2020) Illustration reimagining Gwenllian, the historic Welsh princess, as an equality campaigner, as part of […]

Crys-T ‘Mis-T’ T-shirt

Dyluniad Crys-T fel rhan o brosiect ‘Mis-T’ Siop Mirsi (2020). T-shirt Design as part of Siop Mirsi’r ‘Mis-T’ project (2020).Design translates to ‘Love One Another’.

Ailddychmygu Menywod Chwedlau Cymru

Branwen – darn o gyfres yn ‘Ailddychmygu Menywod Chwedlau Cymru’ (2019) Branwen – an illustation from a series ‘Reimagining the Women of Welsh Mythology’ (2019)

Ailddychmygu Miri Mawr

Caleb y Twrch – Darlun o gyfres yn ailddychmygu cymeriadau’r cyfres deledu Miri Mawr. Caleb y Twrch – an illustration from a series reimagining the […]

Tafwyl 2019

Darlun Tafwyl 2019 2019 Illustration for Tafwyl