Caleb y Twrch – Darlun o gyfres yn ailddychmygu cymeriadau’r cyfres deledu Miri Mawr.

Caleb y Twrch – an illustration from a series reimagining the characters of 1970s S4C programme ‘Miri Mawr’.