Mae Efa Lois yn arlunydd sy’n dod yn wreiddiol o Geredigion. Mae ei gwaith yn ffocysu’n bennaf ar bositifrwydd, blodau, estheteg y 70au a chwedloniaeth. Hi oedd arlunydd swyddogol Tafwyl yn 2018, 2019 a 2020. Mae ei gwaith wedi ymddangos yn ‘Menywod Mentrus Cymru’ gan Cadw, ‘Henriet y Syffrajet’ gan Angharad Tomos (Gwasg Carreg Gwalch, 2018), ac ar gloriau albymau ‘Elis Derby’ (Recordiau Côsh Records) a ‘Casi & The Blind Harpist’ (Chess Club). Yn ei hamser rhydd mae hi’n rhedeg ac yn arlunio blog Prosiect Drudwen, sy’n dogfennu menywod anghofiedig hanes Cymru, ac yn arlunio fel rhan o brosiect Rhithganfyddiad.

Mae Efa wrthi’n ysgrifennu nofel graffeg am Vulcana, y fenyw gref o Oes Fictoria.


Efa Lois is an illustrator, originally from Ceredigion. Her work mainly focuses on positivity, flowers, 70s aesthetics and mythology. She was Tafwyl’s official illustrator in 2018, 2019 and 2020. Her work has been featured in ‘Welsh Women Making History’ by Cadw, ‘Henriet y Syffrajet’ by Angharad Tomos (Gwasg Carreg Gwalch, 2018), and on the album covers of ‘Elis Derby’ (Recordiau Côsh Records) and ‘Casi & the Blind Harpist’ (Chess Club). In her spare time she runs and illustrates ‘Prosiect Drudwen’, a blog documenting the forgotten women of Welsh history, and illustrates as part of the Rhithganfyddiad project.

Efa is currently working on a graphic novel documenting the life of Victorian strong-woman Vulcana.