Gwybodaeth | About

Mae Efa Lois yn arlunydd sy’n dod yn wreiddiol o Geredigion. Mae ei gwaith yn ffocysu’n bennaf ar bositifrwydd, blodau, estheteg y 70au a chwedloniaeth. […]