Ailddychmygu Rala Rwdins

Rala Rwdins – Darn o brosiect yn ailddychmygu cymeriadau Rala Rwdins gan Angharad Tomos (2019) Rala Rwdins – A portrait as part of a project […]

Gwybodaeth | About

Mae Efa Lois yn arlunydd sy’n dod yn wreiddiol o Geredigion. Mae ei gwaith yn ffocysu’n bennaf ar bositifrwydd, blodau, estheteg y 70au a chwedloniaeth. […]